Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Razem na rzecz bezpieczeństwa ekonomicznego Polski"

Data publikacji 23.10.2018

W dniach 17–18 października 2018 roku Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, pod patronatem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zorganizowała Międzynarodową Konferencję „Razem na rzecz bezpieczeństwa ekonomicznego Polski". Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski oraz Kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych kom. Anna Przewor.

Głównym celem konferencji była diagnoza współczesnej przestępczości zorganizowanej ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych form przestępczości ekonomicznej. Omówiono zadania organów ścigania i aparatu fiskalnego kładąc duży nacisk na rozwój wzajemnej współpracy poszczególnych służb. Omówiono praktyczne i prawne szanse oraz zagrożenia w rozpatrywaniu spraw dotyczących przestępczości ekonomicznej, podkreślając istotne znaczenie wykorzystania nowoczesnych, specjalistycznych narzędzi i metod w postaci  technik kryminalistycznych, informatyki śledczej i działań operacyjno – śledczych w procesie wykrywczym oraz w prowadzonych postępowaniach. Możliwości badawcze Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w zakresie wykrywania fałszerstw i bezpieczeństwa dokumentów w obrocie gospodarczym przedstawiła kom. Anna Przewor Kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej z całego kraju, administracji celno – skarbowych z Generalnej Dyrekcji Celnej Republiki Federalnej Niemiec, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Guardia di Finanza Republiki Włoch, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prokuratury Krajowej, NIK, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz autorytety naukowe z zakresu informatyki śledczej, zwalczania zorganizowanej przestępczości ekonomicznej i kryminalistyki.

Źródło: www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl
Fot:: www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl