Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”

Data publikacji 23.10.2018

W dniu 19 października 2018 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”. Z ramienia CLKP w konferencji udział wzięli: insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Dyrektor CLKP, insp. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP oraz kom. Anna Przewor, Kierownik Zakładu Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń związanych z bezpieczeństwem dokumentów. Wystąpienia wygłosili przedstawiciele instytucji oraz służb zajmujących się przedmiotową problematyką. Kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP kom. Anna Przewor w swoim wystąpieniu przedstawiła uczestnikom konferencji problematykę fałszerstw dokumentów. Organizatorami spotkania byli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Poczta Polska S.A. oraz Instytut Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.