Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Data publikacji 23.10.2018

W dniu 19 października 2018 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019, w której Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentował Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak.

Uroczystość zainaugurował Komendant-Rektor WSPol – insp. dr Marek Fałdowski. Studenci pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie oraz odebrali symboliczne indeksy. W czasie uroczystości przemówienia wygłosili między innymi Sekretarz Stanu MSWiA Jarosław Zieliński oraz Komendant Główny Policji gen.insp. dr Jarosław Szymczyk. Wykład inauguracyjny pt. „Istota zarządzania kryzysowego” wygłosił Profesor WSPol dr hab. Bogdan Zdrodowski.

Źródło i fot.: www.wspol.edu.pl