Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania aktom terroru kryminalnego z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych

Data publikacji 22.10.2018

W dniach 15–18 października 2018 roku w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania aktom terroru kryminalnego z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych. Podczas inauguracji warsztatów obecny był insp. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP, a warsztatom przewodniczyli dr Anna Trynda, Kierownik Zakładu Chemii CLKP i podinsp. Piotr Dereziński z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie i Oddziałem Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie. W warsztatach udział wzięli biegli i kandydaci na biegłych z policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, technicy kryminalistyki z oddziałów terenowych Żandarmerii Wojskowej, pirotechnicy z KWP w Szczecinie oraz zaproszeni goście: nadkom. Thomas Kilias z Inspekcji Policji Kryminalnej w NeuBranderburgu i nadkom. Lothar Genez z Inspekcji Kryminalnej Policji w Schwerinie. Wśród wykładowców i trenerów byli m.in. twórca i były szef Wydziału Pirotechnicznego jednostki wojskowej GROM, ppłk rez. Zbigniew Mazurkiewicz, mgr inż. Łukasz Matyjasek, biegły Zakładu Chemii CLKP i kpt. Tomasz Zygmunt z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Warsztaty obejmowały zarówno część teoretyczną jak i praktyczne ćwiczenia na poligonie.