Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

XXVI posiedzenie Grupy Doradczej Eurodac eu-LISA

Data publikacji 01.10.2018

W dniu 1 października 2018 roku w Tallinie (Estonia) odbyło się XXVI posiedzenie Grupy Doradczej Eurodac eu-LISA (Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Teleinformatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Państw Członkowskich UE, Komisji Europejskiej i Agencji eu-LISA. Państwo polskie reprezentowała asp. szt. Małgorzata Walecka, specjalista z Zakładu Daktyloskopii CLKP.

W czasie spotkania omawiano sprawy związane z funkcjonowaniem systemu Eurodac oraz działaniami jakie podejmuje eu-LISA w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury systemów centralnych. Przedstawiono projekt Programu Pracy na lata 2020–2022 oraz omówiono stan realizacji Eurodac Roadmap 2018. Kluczowymi tematami prowadzonych dyskusji były projekty związane z reformą Eurodac i przepisami dublińskimi, a także interoperacyjnością wielkoskalowych systemów teleinformatycznych UE.