Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

XVI Sympozjum Ekspertów Badań Dokumentów

Data publikacji 03.10.2018

W dniach 1–3 października 2018 roku w Juracie odbyło się XVI Sympozjum Ekspertów Badań Dokumentów organizowane przez Zakład Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP.

W obradach udział wzięli biegli oraz kandydaci na biegłych z zakresu klasycznych i technicznych badań dokumentów z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, policyjnych laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich policji i Komendy Stołecznej Policji, przedstawiciele Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz zaproszeni goście m.in. mgr Andrzej Łuszczuk i mgr Emil Buduj. Uczestnicy sympozjum zapoznali się z aktualnymi kierunkami rozwoju badań pisma ręcznego, psychologią i patologią pisma. Poruszono również zagadnienia prawne dotyczące opiniowania i pracy biegłych. Biegli z zakresu technicznych badań dokumentów zaprezentowali przykłady nietypowych ekspertyz oraz wybrane metody fałszerstw dokumentów, a także praktyczne możliwości identyfikacyjne biurowych urządzeń drukujących. Omówiono również elektroniczne zbiory i bazy danych zawierające wzorce dokumentów.