Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/19 na Uniwersytecie Warszawskim

Data publikacji 03.10.2018

W dniu 3 października 2018 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/19 Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego z udziałem Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dra n. med. Radosława Juźwiaka.

Inauguracja odbyła się w budynku Centrum Nauk Biologiczno–Chemicznych w Warszawie. Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Kryminalistyka w policyjnych laboratoriach - wczoraj, dziś i jutro”, podczas którego przedstawił zarys historii kryminalistyki, współczesne możliwości badawcze Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, a także zaprezentował perspektywy rozwoju nauk sądowych. Podczas uroczystości odbyło się pierwsze ślubowanie studentów studiów magisterskich z kierunku „Kryminalistyka i Nauki Sądowe”, które prowadzone są na Uniwersytecie Warszawskim.