Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa Kierownictwa CLKP z naczelnikami laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich policji i Komendy Stołecznej Policji

Data publikacji 03.10.2018

W dniach 1–2 października 2018 roku w Białowieży odbyła się odprawa kierownictwa CLKP z naczelnikami laboratoriów komend wojewódzkich policji i Komendy Stołecznej Policji. Uroczystego otwarcia odprawy dokonał Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski, a słowa powitania do uczestników skierował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, podinsp. Jacek Tarnowski.

W odprawie uczestniczyli: Zastępcy Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski, insp. dr Krzysztof Borkowski, Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Jakości podinsp. Elżbieta Marciniak, kierownicy i zastępcy kierowników zakładów merytorycznych CLKP, radca Wydziału Rozwoju Naukowego Agnieszka Łukomska oraz naczelnicy z lk kwp/KSP wraz z zastępcami. W trakcie odprawy przedstawiono nowe kierunki działań podejmowanych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w ramach realizowanej Strategii Rozwoju CLKP na lata 2017-2021, zaprezentowano statystykę wykonawstwa opinii, czas realizacji opinii oraz aktualny stan zatrudnienia biegłych i specjalistów z podziałem na specjalności. Omówiono również przyszłoroczny budżet lk kwp/KSP i przekazano informacje o najbliższych przedsięwzięciach i konferencjach realizowanych przez CLKP.