Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty dla Biegłych z Zakresu Badań Wypadków Drogowych

Data publikacji 03.10.2018

W dniu 25 września 2018 roku w Zielonce k/Warszawy odbyły się Warsztaty dla Biegłych z Zakresu Badań Wypadków Drogowych zorganizowane przez Zakład Broni i Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Otwarcia warsztatów dokonał Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, zajęcia prowadzili: Kierownik Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP kom. dr Michał Borusiński oraz biegły CLKP z zakresu badań wypadków drogowych kom. Paweł Sadowski.

W warsztatach uczestniczyli biegli i kandydaci na biegłych z zakresu badań wypadków drogowych z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich policji i Komendy Stołecznej Policji. W trakcie warsztatów poruszono tematykę dotyczącą nowoczesnych metod odczytu danych zawartych w sterownikach samochodowych i możliwości wykorzystania ich do rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych, omówiono zagadnienia związane z jakością materiału dowodowego przekazywanego do badań oraz interpretacji zapisów z monitoringu.