Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Policyjne Archiwa X”

Data publikacji 01.10.2018

W dniach 26–28 września 2018 roku w Łodzi odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Policyjne Archiwa X” pod patronatem Komendanta Głównego Policji. CLKP reprezentowali: Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Zastępca Kierownika Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych podinsp. Ewa Lewandowska, Kierownik Zakładu Daktyloskopii mł. insp. Edyta Kot, Kierownik Zakładu Biologii mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka oraz dr Krystian Wiciarz z CLKP.

Organizatorami wydarzenia byli: Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Biura Kryminalnego KGP, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Prokuratura Krajowa oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tegoroczna edycja była poświęcona szerokiej tematyce związanej ze skutecznym podejmowaniem postępowań przygotowawczych, umorzonych z powodu niewykrycia sprawców, zarówno na podstawie śladów kryminalistycznych zabezpieczonych przed laty, jak również dzięki pracy analitycznej, dochodzeniowej i operacyjnej. Trzydniowe przedsięwzięcie zostało podzielone na trzy panele: policyjny (26.09.2018 r.), prokuratorski (27.09.2018 r.) i uniwersytecki (28.09.2018 r.). Przedstawiciele CLKP wygłosili referaty podczas pierwszego dnia konferencji. Wystąpienie pt.: „AFIS – wykrywcza baza danych w Polsce” zaprezentowała mł. insp. Edyta Kot. Następnie prelekcję poświęconą rozwojowi badań w zakresie kryminalistycznej analizy DNA przedstawiła mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka. Obszary badawcze Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych omówił dr Krystian Wiciarz. Na zakończenie drugiej sesji prezentację na temat identyfikacji lub typowania osób na podstawie badań antroposkopijnych wygłosiła podinsp. Ewa Lewandowska.