Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Grupy Roboczej ENFSI Miejsce Zdarzenia

Data publikacji 04.09.2018

W dniach 27–29 sierpnia 2018 roku w Lyonie odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ENFSI Miejsce Zdarzenia. Po raz pierwszy we wspólnym posiedzeniu uczestniczyli także przedstawiciele Grup Roboczych „Analiza Plam Krwawych” oraz „Archeologia Kryminalistyczna”. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki mł. insp. Piotr Trojanowski oraz specjalista Zakładu Biologii dr Kamil Januszkiewicz.

Przewodniczący Grupy Fernando Viegas podsumował działania grupy w 2018 roku oraz przedstawił główne działania na najbliższe lata obejmujące: drugie wydanie Podręcznika Dobrych Praktyk w zakresie kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia (Scene of Crime Examination Best Practice Manual), doskonalenie zawodowe techników kryminalistyki, wymianę informacji poprzez Platformę Ekspertów Europolu (EPE), uczestnictwo w testach biegłości. Szczególną uwagę zwrócono na podjęcie działań w zakresie nowoczesnych narzędzi dokumentowania miejsca zdarzenia oraz mobilnych systemów obrazowania wielospektralnego. W trakcie spotkania odbyły się także warsztaty, przedstawiające możliwości zastosowania skanerów 3D na miejscu zdarzenia. Drugiego dnia uczestnicy spotkania zostali podzieleni na trzy podgrupy (Miejsce Zdarzenia, Analiza Plam Krwawych, Archeologia Kryminalistyczna), w trakcie których odbywały się prezentacje ciekawych spraw kryminalnych, dochodzenia związane z atakami terrorystycznymi oraz dyskusje.