Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste Obchody Święta Policji w Centralnym Biurze Śledczym Policji

Data publikacji 25.07.2018

W dniu 24 lipca 2018 r. w siedzibie CBŚP w Warszawie odbyły się uroczyste obchody Święta Policji, które połączone zostały z nadaniem sztandaru.

W obchodach uczestniczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk oraz przedstawiciele służb i innych instytucji. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w obchodach udział wziął Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak.

Obchody rozpoczął Komendant CBŚP nadinsp. Kamil Bracha, który powitał zebranych gości. W swoim przemówieniu podziękował podległym mu policjantom i pracownikom za codzienną wspólną pracę. Następnie I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk wręczył sztandar Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji. Po uroczystej prezentacji sztandar przekazany został do rąk pocztu sztandarowego.

Kolejnym etapem uroczystości było wręczenie z rąk I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Andrzeja Szymczyka medali za długoletnią służbę oraz medali za zasługi dla Policji. Odznaczenia otrzymali pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuratury Krajowej, niemiecki oficer łącznikowy do spraw celnych oraz wyróżniający się policjanci i pracownicy CBŚP.

Uroczystości zakończył pokaz sprawności grup realizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji.

 

(źródło: cbsp.policja.pl)