Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wymiana doświadczeń w ramach CEPOL

W ramach bilateralnej wymiany ekspertów zorganizowanej przez Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) odbyły się następujące spotkania praktyków z dziedziny daktyloskopii: w dniach 24–30 czerwca 2018 roku w Laboratorium Kryminalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji oraz w dniach 8–13 lipca 2018 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

Eksperci biorący udział w wymianie poznali strukturę oraz zasady funkcjonowania laboratoriów kryminalistycznych w Gruzji i w Polsce. Szczególną uwagę poświęcono badaniom daktyloskopijnym. W trakcie obu wizyt uczestnicy wymienili doświadczenia z zakresu wizualizacji śladów linii papilarnych oraz gromadzenia i przetwarzania obrazów linii papilarnych palców i dłoni na potrzeby bazy danych. Uczestnicy wymiany poznali również metody i techniki stosowane w czynnościach wykonywanych przez biegłych oraz zapoznali się ze standardami i procedurami obowiązującymi w badaniach daktyloskopijnych. Wizyty w laboratoriach są jednym z elementów programu wymiany CEPOL. Kolejnymi planowanymi przedsięwzięciami jest szkolenie kaskadowe dla ekspertów daktyloskopii oraz koordynatorów i operatorów systemu AFIS, które przeprowadzone zostanie przez Zakład Daktyloskopii CLKP w ramach organizowanego spotkania branżowego oraz koordynatorów AFIS. W programie wymiany udział wzięły: ze strony gruzińskiej Major Khatuna Chankotadze i Major Ketevan Tarashvili, a z ramienia CLKP podinsp. Beata Krzemińska i Ewa Rogoża z Zakładu Daktyloskopii CLKP.