Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja inaugurująca obchody Roku Jubileuszowego Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Data publikacji 16.05.2018

W dniu 15 maja 2018 roku w ośrodku Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku odbyła się konferencja inaugurująca obchody Roku Jubileuszowego z okazji utworzenia w 1929 roku Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie pn. Nauka a wymiar sprawiedliwości. Aktualne tendencje i perspektywy rozwojowe.

Konferencja miała charakter obrad okrągłego stołu. W dyskusji udział wzięli m.in. przedstawiciele Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także reprezentanci środowisk sędziowskich i prokuratorskich. Policję reprezentował nadinsp. Andrzej Szymczyk Zastępca Komendanta Głównego Policji. Z ramienia CLKP w obradach udział wziął insp. dr n. med. Radosław Juźwiak Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, który wygłosił prezentację pt. „W kierunku nowego paradygmatu opiniowania”.

Źródło: IES/KWP w Kielcach