Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie CEPOL “False documents facilitating crime - detect and prevent”

Data publikacji 08.05.2018

W dniach 24–27 kwietnia 2018 roku w Budapeszcie (Węgry) odbyło się międzynarodowe szkolenie w zakresie badań autentyczności dokumentów zabezpieczonych przed fałszerstwem dla funkcjonariuszy Policji oraz Straży Granicznej państw członkowskich Unii Europejskiej zajmujących się kontrolą dokumentów oraz zaawansowanymi badaniami laboratoryjnymi dokumentów.

Szkolenie „False documents facilitating crime - detect and prevent”, zorganizowane przez Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania - CEPOL, obejmowało swoim zakresem problematykę weryfikacji dokumentów na pierwszej i drugiej linii kontroli oraz badań kompleksowych na trzecim poziomie, czyli laboratoryjnym. Tematyka szkolenia skupiona była na dokumentach podróży oraz dokumentach stanu cywilnego (np. akty urodzenia) w odniesieniu do aktualnej sytuacji migracyjnej w Europie oraz zagrożeń terrorystycznych. W ramach przedsięwzięcia odbyły się między innymi zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy szkolenia w ograniczonym czasie i przy użyciu prostych narzędzi weryfikowali pod kątem autentyczności dokumenty podróży. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w szkoleniu udział wzięła sierż. Ewa Siedlecka – kandydat na biegłego z zakresu technicznych badań dokumentów z Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.