Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

II Ogólnopolskie Sympozjum Genetyki Identyfikacyjnej

Data publikacji 26.04.2018

W dniach 24–27 kwietnia 2018 roku odbyło się II Ogólnopolskie Sympozjum Genetyki Identyfikacyjnej "Masowa Identyfikacja ofiar katastrof i zdarzeń masowych" organizowane w ramach Polskojęzycznej Grupy Roboczej Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej (ISFGPol).

Tematem przewodnim spotkania było omówienie procedur identyfikacji ofiar katastrof i zdarzeń masowych (DVI – Disaster Victim Identification) oraz specyfiki procesu identyfikacji w warunkach polskich. Przedstawiono i omówiono najnowocześniejsze techniki analizy DNA, techniki poszukiwania szczątków ludzkich i zastosowanie dronów w oględzinach miejsca zdarzenia.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali: insp. Adam Frankowski Zastępca Dyrektora CLKP, mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka Kierownik Zakładu Biologii CLKP oraz podinsp. dr Ewa Kartasińska ekspert Zakładu Biologii CLKP i Agnieszka Pięta specjalista Zakładu Biologii CLKP. Reprezentanci CLKP przedstawili następujące tematy: „Epigentyczne przewidywanie wieku w grupie sportowców wyczynowych”, „Disaster Victim Identification (DVI) – potrzeba szkolenia zgodnie z wytycznymi Interpolu”, „Identyfikacja NN zwłok przy wykorzystaniu narzędzia jakim jest Baza Danych DNA”.