Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sympozjum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Data publikacji 23.04.2018

W dniach 18-20 kwietnia 2018 roku w Janowie Podlaskim odbyło się sympozjum poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem dokumentów publicznych zorganizowane przez Centrum Edukacji i Szkoleń Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

W spotkaniu uczestniczyli eksperci z czołowych ośrodków i jednostek badawczych, a także przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W trakcie sympozjum dyskutowano na temat projektu ustawy o dokumentach publicznych,  przedstawiono ciekawe przypadki ujawnionych fałszerstw dokumentów i banknotów a także istotnej roli, jaką pełnią Rejestry Publiczne w systemie bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Wygłoszono również prelekcje dotyczące wykorzystania najnowszych technologii mających zastosowanie w technicznych badaniach dokumentów. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji udział w sympozjum wzięli  Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski, podkom. Anna Przewor – Kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych oraz sierż. Ewa Siedlecka – kandydat na biegłego z zakresu technicznych badań dokumentów.