Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja pt. "Criminalistic and Judical Expertise: Present and Future Effective Weapon in Combating Corruption"

Data publikacji 23.04.2018

W dniach 19–20 kwietnia 2018 roku w Kiszyniowie (Mołdawia) odbyła się międzynarodowa konferencja pt. "Criminalistic and Judical Expertise: Present and Future Effective Weapon in Combating Corruption".

Głównymi tematami wystąpień konferencyjnych były zagadnienia związane z badaniami kryminalistycznymi oraz zagrożeniami korupcyjnymi na etapie postępowania karnego. Podczas konferencji wystąpili między innymi przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Biegła z Zakładu Biologii CLKP podinsp. dr Ewa Kartasińska wygłosiła wykład pt. "Genetyka i daktyloskopia - rywale czy sojusznicy". Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki mł. insp. mgr inż. Piotr Trojanowski zaprezentował funkcjonowanie techniki kryminalistycznej w polskiej Policji. Uczestnicy spotkania odwiedzili również Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych w Kiszyniowie, gdzie zapoznali się z rodzajami i zakresem wykonywanych przez Centrum badań i prowadzonych zbiorów kryminalistycznych.