Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa Kierownictwa CLKP z naczelnikami laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich policji i Komendy Stołecznej Policji

Data publikacji 01.03.2018

W dniach 28.02–01.03.2018 roku w hotelu „Trylogia” w Zielonce odbyła się odprawa kierownictwa CLKP z naczelnikami laboratoriów komend wojewódzkich policji i Komendy Stołecznej Policji.

W odprawie uczestniczyli: Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Zastępcy Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski, insp. dr Krzysztof Borkowski, Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Zarządzania Jakością podinsp. Elżbieta Marciniak, Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki mł. insp. Piotr Trojanowski, naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP kom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska, kierownicy zakładów merytorycznych CLKP oraz naczelnicy z lk kwp/KSP. W czasie spotkania omówiono stan prac nad nowelizacją Zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. Podsumowano również działalność komórek techniki kryminalistycznej w 2017 roku oraz przedstawiono wnioski z odprawy służbowej Zastępców Komendantów Wojewódzkich/Stołecznego Policji ds. kryminalnych, która odbyła się w styczniu 2018 roku.