Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie funkcjonariuszy CBŚP z zakresu funkcjonowania bazy danych DNA

Data publikacji 05.12.2017

W dniu 30 listopada 2017 roku w Warszawie odbyło się szkolenie z zakresu baz danych DNA dla funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji.

Zakres szkolenia obejmował regulacje prawne związane z bazami danych DNA, w tym Zarządzenie nr 26 KGP z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wykonywania przez Policję zadań związanych z przetwarzaniem informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) oraz prowadzeniem bazy danych DNA. Omówiono także najczęstsze błędy popełniane podczas zabezpieczania śladów biologicznych i zademonstrowano sposób pobierania biologicznego materiału porównawczego przy pomocy nowego pakietu kryminalistycznego z kartą FTA. Zastępca Kierownika Zakładu Biologii CLKP Joanna Dąbrowska i Anna Jurga, specjalista z Zakładu Biologii CLKP oraz pracownicy Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji: podinsp. Agnieszka Tatara-Miśkiewicz i kom. Przemysław Kuźniak przedstawili możliwości badawcze policyjnych laboratoriów kryminalistycznych w zakresie badań biologicznych oraz zasady sporządzania postanowienia o powołaniu biegłego i wykorzystania danych z bazy DNA.

Fot. CBŚP