Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Udział biegłej z CLKP w szkoleniu żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

Data publikacji 01.12.2017

W dniach 27–29 listopada 2017 roku w Ryni odbyło się szkolenie pt. „Zwalczanie Przestępczości Narkotykowej” zorganizowane przez Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej.

Wykład na temat likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotykowych oraz metod produkcji substancji psychoaktywnych poprowadziła podinsp. Alicja Olek biegła z Zakładu Chemii CLKP.