Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie grupy roboczej przy Międzynarodowym Towarzystwie ds. Genetyki Sądowej (ISFG)

Data publikacji 28.11.2017

W dniu 24 listopada 2017 roku w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie polskiej grupy roboczej utworzonej przy Międzynarodowym Towarzystwie ds. Genetyki Sądowej (ISFG-PL).

Międzynarodowe Towarzystwo ds. Genetyki Sądowej „International Society for Forensic Genetics” (ISFG) zajmuje się promowaniem wiedzy na temat markerów genetycznych stosowanych w genetyce sądowej. Zrzesza ponad 1100 genetyków sądowych z całego świata oraz wydaje własne czasopismo naukowe pt. „Forensic Science International: Genetics”.

W pierwszym spotkaniu polskiej grupy roboczej ISFG wzięli udział przedstawiciele zakładów medycyny sądowej, Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz sektora prywatnego. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowała mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka - Kierownik Zakładu Biologii CLKP. Podczas obrad wybrano przewodniczącego grupy, którym został prof. Wojciech Branicki z Zakładu Biochemii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zastępcą przewodniczącego został dr Tomasz Kupiec - Kierownik Pracowni Genetyki Sądowej IES, a sekretarzem dr n. med. Andrzej Ossowski - Kierownik Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Zaproponowano powołanie trzech komisji: ds. standardów opiniowania, ds. jakości badań oraz ds. analizy predykcyjnej. Spotkanie grupy ISFG-PL poprzedziło seminarium zorganizowane przez firmę Qiagen dotyczące sekwencjonowania następnej generacji i oferty firmy w zakresie przygotowania bibliotek oraz analiz danych.