Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencje naukowe stowarzyszenia Silk Road Forensic Consortium w Chinach

Data publikacji 13.11.2017

W dniach 1–7 listopada 2017 roku w Chinach odbyły się trzy konferencje naukowe zorganizowane przez Silk Road Forensic Consortium (SRFC).

Silk Road Forensic Consortium jest stowarzyszeniem skupiającym pracowników naukowych, prawników, wykładowców akademickich oraz praktyków z zakresu nauk sądowych biorących udział w popularyzowaniu wiedzy kryminalistycznej. Głównym celem działalności SRFC jest nawiązanie współpracy naukowo-badawczej pomiędzy państwami członkowskimi, wymiana doświadczeń w dziedzinie kryminalistyki, prawa oraz edukacji. Podczas konferencji pt. „The 2nd International Forensic Investigation & Education Conference”, która odbyła się w Rugao (Chiny), insp. Adam Frankowski – Zastępca Dyrektora CLKP wygłosił referat, w którym zaprezentował przekrój działalności naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, natomiast insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka – Kierownik Zakładu Biologii CLKP oraz podinsp. Żanetta Makowska – starszy specjalista badawczo-techniczny Zakładu Biologii CLKP przedstawiły zagadnienia związane z innowacjami i wyzwaniami w kryminalistycznych badaniach genetycznych realizowanych w CLKP. W trakcie drugiej konferencji pt. “The 2nd Conference of Silk Road Forensic Symposium (SRFC)”, odbywającej się w Xian (Chiny) insp. Adam Frankowski zaprezentował jak przebiega proces szkolenia policyjnych techników kryminalistyki w Polsce, a podinsp. Żanetta Makowska wystąpiła z referatem na temat analizy statystycznej wyników badań genetycznych stosowanej w CLKP. Kolejna konferencja odbyła się w Szanghaju a towarzyszyło jej uroczyste otwarcie muzeum nauk kryminalistycznych imienia dr. Henry’ego Lee. Do zbiorów muzeum insp. Adam Frankowski przekazał tablicę pamiątkową Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Ważnym aspektem wizyty w Chinach było podpisanie porozumienia pomiędzy Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji a Beijing Genomics Institute (BGI) w zakresie organizacji przedsięwzięć w dziedzinie nauk kryminalistycznych, wymiany wspólnych doświadczeń, przyszłych projektów badawczo-rozwojowych i publikacji wyników badań.