Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie branżowe biegłych z zakresu badań fonoskopijnych

Data publikacji 07.11.2017

W dniach 6–7 listopada 2017 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyło się spotkanie branżowe biegłych, certyfikowanych specjalistów i kandydatów na certyfikowanych specjalistów z zakresu badań fonoskopijnych, zorganizowane przez Zakład Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele siedmiu wojewódzkich laboratoriów kryminalistycznych, przedstawiciele CLKP zajmujący się badaniami fonoskopijnymi oraz Kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP podkom. Anna Przewor wraz z Zastępcą Kierownika Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP podinsp. Ewą Lewandowską. Obrady poświęcone były m.in. omówieniu projektu metodyki i wytycznych odtwarzania nagrań i spisywania treści wypowiedzi utrwalonych w materiałach dźwiękowych oraz metodyki i wytycznych wykonywania kopii zapisów dźwiękowych. Ponadto poruszono problematykę pobierania materiału porównawczego w postaci mowy do badań identyfikacyjnych oraz omówiono trudności jakie pojawiają się podczas zabezpieczania i analizy materiału dowodowego do badań fonoskopijnych.