Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zmarł Jan Benedykt Błaszczyk

Data publikacji 03.11.2017

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego funkcjonariusza Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, inspektora w stanie spoczynku Jana Benedykta Błaszczyka. Pan Błaszczyk pełnił służbę w latach 1990 – 2003 na stanowisku Naczelnika Wydziału Fizykochemii CLK KGP. Bliskim i przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 7 listopada 2017 roku o godzinie 12:00 w Kościele Św. Marii Magdaleny w Warszawie, ul. Wólczyńska 64, po których nastąpi ostatnie pożegnanie na cmentarzu Wawrzyszewskim.