Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej CLKP kadencji 2017-2021

Data publikacji 04.10.2017

W dniu 4 października 2017 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej CLKP III kadencji.

Obrady otworzył Wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Naukowej i przedstawiciele kierownictwa CLKP: Dyrektor CLKP - insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Zastępcy Dyrektora CLKP – insp. Adam Frankowski i mł. insp. dr Krzysztof Borkowski, Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego - kom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska oraz przedstawiciele związków zawodowych– podinsp. dr Ewa Kartasińska i Dariusz Puchalski.

W skład Rady Naukowej CLKP wchodzą:

prof. dr hab. Andrzej Pacut - Kierownik Zespołu Biometrii i Uczenia Maszynowego w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Andrzej Sprycha - Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA

insp. dr Marek Fałdowski - Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

insp. dr Rafał Kubicki - Komendant Stołeczny Policji

dr Mirosław Rosak - Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Ostrołęce

Paweł Rybicki - Prezes Zarządu Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych

dr Robert Bachliński - pracownik badawczo-techniczny Zakładu Chemii CLKP

dr inż. Agnieszka Mroczek - pracownik badawczo-techniczny Zakładu Chemii CLKP

dr inż. Kamil Januszkiewicz - pracownik badawczo-techniczny Zakładu Biologii CLKP

kom. dr inż. Magdalena Jabłońska - pracownik badawczo-techniczny Zakładu Biologii CLKP

st. asp. Krzysztof Biskup - pracownik badawczo-techniczny Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP

asp. sztab. dr Krzysztof Klemczak - pracownik badawczo-techniczny Zakładu Daktyloskopii CLKP

Na przewodniczącego Rady Naukowej CLKP wybrany został dr Mirosław Rosak, na wiceprzewodniczącą Rady wybrana została kom. dr inż. Magdalena Jabłońska. Na sekretarza wybrano dra Roberta Bachlińskiego.