Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

X Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych

Data publikacji 11.09.2017

W dniach 6–7 września 2017 roku w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbyło się X Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi eksperci Ministerstwa Spraw Wewnętrzynych i Administracji, Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych a także przedstawiciele białoruskich, estońskich, łotewskich oraz ukraińskich służb granicznych i ośrodków szkolenia. Nie zabrakło również przedstawicieli środowisk akademickich prof. zw. dr. hab. Huberta Kołeckiego z Poznania i prof. nadzw. UWM dr. hab. Jarosława Moszczyńskiego z Olsztyna. Podczas sympozjum dyskutowano o zagadnieniach związanych z fałszerstwami dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, dokumentów tożsamości oraz wiz w kontekście nielegalnej migracji. Poruszono również problematykę nowych technik fałszerskich stosowanych w dokumentach, metod ich badania oraz nowoczesnych rozwiązań zapewniających wysoki poziom zabezpieczeń dokumentów publicznych. Spotkanie to było okazją do nawiązania międzynarodowych kontaktów z ekspertami z zakresu technicznych badań dokumentów, co jest niezwykle cenne w tej dziedzinie kryminalistyki.

Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji udział w sympozjum wzięły asp. sztab. Anna Jachimczak i sierż. Ewa Siedlecka z Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych, które wygłosiły referat pt. „Międzynarodowe prawo jazdy”.

Foto: Centrum Szkolenia Straży Granicznej