Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa Kierownictwa CLKP z naczelnikami laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich policji i Komendy Stołecznej Policji

Data publikacji 30.06.2017

W dniach 28-29 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Hotelu Łazienkowskiego odbyła się odprawa kierownictwa CLKP z naczelnikami laboratoriów komend wojewódzkich policji i Komendy Stołecznej Policji.

W odprawie uczestniczyli Dyrektor CLKP – mł. insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Zastępca Dyrektora CLKP - insp. Adam Frankowski, naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP, kierownicy zakładów merytorycznych CLKP oraz naczelnicy z lk kwp/KSP. W czasie spotkania omówiono między innymi propozycje zmian do Zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. W trakcie odprawy wybrano również nowego członka Komitetu Programowego powołanego w celu nadzoru nad zachowaniem obiektywizmu procesu potwierdzania kompetencji kandydatów na biegłych w ramach egzaminu końcowego do uzyskania uprawnień, którym została podinsp. dr n. med. Danuta Ulewicz – naczelnik LK KWP w Łodzi.